material basic

Sekcia: Výstavy

Trvanie: 4. máj 2017 - 28. máj 2017
Richard Seneši je držiteľom Ceny Fóra dizajnu 2015, ktorá umožňuje ocenenému vystavovať v galérii Satelit. Cieľom prezentácie ocenených dizajnérov je podpora novej tvorby, experimentu a záujmu o hodnotný dizajn. Richard Seneši predstavuje rozsiahlu kolekciu svojho programu...

Celý článok

material basic

Miroslav Cipár - Detská knižná ilustrácia

Sekcia: SMD aktuálne

Trvanie: 11. apríl 2017 - 31. máj 2017
Mestská knižnica mesta Piešťany, mesto Piešťany a Slovenské centrum dizajnu - Slovenské múzeum dizajnu srdečne pozývajú na výstavu maliara a ilustrátora Miroslava Cipára pod názvom Detská knižná ilustrácia v Mestskej knižnici, Školská 19, Piešťany. Kurátorkou výstavy je Mgr. Gabriela Ondrišáková, ktorá pôsobí v Slovenskom múzeu...

Celý článok

Miroslav Cipár - Detská knižná ilustrácia

Dizajn v pohybe

Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 4. máj 2017 - 3. september 2017
Projekt Dizajn v pohybe sa začal už v roku 2016, kedy sa uskutočnila prvá výstava v Bratislave na Fakulte architektúry STU, a to za účasti šiestich popredných dizajnérskych vysokých škôl z Čiech a Slovenska. FA STU vďaka združeniu finančných prostriedkov zúčastnených škôl vydala aj obsiahly katalóg, ilustrujúci profily všetkých dizajnérskych ateliérov: Ústavu dizajnu...

Celý článok

Dizajn v pohybe

Súčasný japonský dizajn / 100

Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 20. apríl 2007 - 28. máj 2017
Výstava Súčasný japonský dizajn / 100, ktorú organizuje Veľvyslanectvo Japonska v SR v spolupráci so Slovenským národným múzeom a Japan Foundation, predstaví návštevníkom 100 objektov (nábytok, domáce spotrebiče, kancelárske potreby, kuchynské riady, odevy, zdravotnícke pomôcky, či vozidlá). Pôjde o 89 produktov vyrobených po roku 2010, s ktorými sa môžeme stretnúť v...

Celý článok

Súčasný japonský dizajn / 100

Make me!

Sekcia: Info SR a svet

Uzávierka: 2. júl 2017
Medzinárodná súťaž pre mladých tvorcov – dizajnérov Make me! patrí medzi hlavné podujatia Design Weeku v Lodži. Má dvojkolové hodnotenie – v prvom kole odborná porota vyberie 20 najlepších projektov, ktoré budú vystavené na samostatnej výstave počas Design Weeku 3. – 8. 10. 2017 a spomedzi nich v druhom kole potom vyberie hlavného víťaza. Ten získa finančnú...

Celý článok

Make me!

Kontajnerové stojisko pre Bratislavu

Sekcia: Info SR a svet

Uzávierka: 20. máj 2017
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. vyhlasujú verejnú  súťaž na návrh riešenia kontajnerového stojiska pre Bratislavu. Stanovištia zberných nádob/kontajnerov alebo tzv. kontajnerové stojiská sú jedným z prvkov verejného priestoru. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosť OLO a.s. vyhlasujú súťaž na...

Celý článok

Kontajnerové stojisko pre Bratislavu