Bauhaus party

Sekcia: Múzeum dizajnu aktuálne

Trvanie: 23. september 2014
Komentovaná výstava a párty. Sú slovenské dejiny dizajnu prepojené s nemeckými? Ako vyzerali výrobky a grafický prejav v medzivojnovom, vojnovom a povojnovom období? Spájal nás tvar, hudba alebo škola? Odpovede na uvedené otázky ponúka Slovenské múzeum dizajnu (SMD) v spolupráci s Goetheho inštitútom všetkým priaznivcom dobrého dizajnu a hudby počas jednodňovej...

Celý článok

Bauhaus party

British Council hľadá kurátorov módneho dizajnu

Sekcia: Rôzne

Trvanie: 27. september 2014
Na doterajších ročníkoch módneho podujatia International Fashion Showcase (IFS), ktoré spoluorganizujú British Council a British Fashion Council, spolupracovalo viacero kurátorov zbierok módy a kreatívnych riaditeľov z viacerých krajín. V tomto roku sa organizátori obracajú aj na kurátorov z ostatných krajín, ktorí by sa chceli podieľať na príprave podujatia v roku...

Celý článok

British Council hľadá kurátorov módneho dizajnu

Typoplagát

Fotogaléria | Sekcia: Aktuálna výstava SATELIT

Trvanie: 4. september 2014 - 5. október 2014
Písmo je jedným zo základných nástrojov ľudskej komunikácie a výstava Typoplagát je prezentáciou plagátov, na ktorých hrá písmo hlavnú rolu. Na výstave sa prezentujú oslovení dizajnéri zo Slovenska, Čiech a Poľska. V kolekcii prác prevažuje spojenie autorov (či už ako absolventov alebo ako pedagógov) s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, Vysokou školou...

Celý článok

Typoplagát

Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2015

Sekcia: Ďalšie aktivity

Trvanie: 30. júl 2014 - 30. september 2014
Termín uzávierky: 30. 09. 2014 Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdia a školy k predkladaniu výstavných projektov do Výstavného a informačného bodu SATELIT na rok 2015. SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Pri výbere víťazných projektov budú uprednostňované projetky...

Celý článok

Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2015

Bratislava Design Week 2014

Sekcia: Konferencie, workshopy, festivaly

Trvanie: 22. september 2014 - 28. september 2014
Druhý ročník medzinárodného festivalu súčasného dizajnu Bratislava Design Week sa uskutoční v dňoch 22. – 28. septembra 2014 na viacerých miestach Bratislavy. Hlavná centrála: Laurinská 14, dočasná intervencia v nevyužívanom objekte. Festival obsadí všetkých 7 poschodí. Paralelné prezentácie v galériách, showroomoch, verejnom priestore a ďalších miestach v meste....

Celý článok

Bratislava Design Week 2014

Plastic Technologies Award 2015

Sekcia: Súťaže SR a svet

Uzávierka prihlášok: 3. 11. 2014. Uzávierka zasielania projektov: 27. 11. 2014. Priemysel zastúpený spoločnosťou Promoplast, ktorá organizuje aj budúcoročnú  trienálnu výstavu PLAST 2015 v Miláne (5. – 9. 5.),  a akademická pôda zastúpená milánskou POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, sa spojili v druhom ročníku súťaže dizajnu plastických...

Celý článok

Plastic Technologies Award 2015