Škola základ života?

Fotogaléria | Sekcia: Aktuálna výstava SATELIT

Trvanie: 9. október 2014 - 9. november 2014
Výstava Škola základ života? je kurátorskou sondou do zbierok Slovenského múzea dizajnu venovanou osobnostiam - tvorcom dizajnu, ktorí sú v zbierkach významne zastúpení. Prezentácia sedemnástich autorov dokumentuje široký význam pojmu dizajn, ktorý má presahy do úžitkového umenia, architekúry, fotografie, konceptuálneho umenia, scénografie a iných výtvarných odborov. ...

Celý článok

Škola základ života?

Kolokvium Vitrína & sokel

Sekcia: Štipendiá, vzdelávanie, prednášky

Trvanie: 20. október 2014 - 21. október 2014
Kolokvium na tému dizajnu a výstavnej architektúry v múzeu umenia vychádza z vnútornej potreby obidvoch inštitúcií, ktoré stoja na prahu zmien týkajúcich sa prezentácie svojich zbierok. Kolokvium sa zameriava na architektúru expozícií aj dočasných výstav, ktorá vo väčšine prípadov veľmi ovplyvňuje – či už pozitívne alebo negatívne – vnímanie umeleckých diel. Pozvanie...

Celý článok

Kolokvium Vitrína & sokel

Pergamen získal zlato a bronz na Pentawards 2014 v Tokiu

Sekcia: Súťaže SR a svet

Trvanie: 9. október 2014
Zlaté a bronzové ocenenie získalo grafické štúdio Pergamen z Trnavy na medzinárodnej súťaži venovanej výhradne obalovému dizajnu Pentawards 2014. Ceny si štúdio Pergamen prevzalo 9. 10. 2014 na slávnostnom udeľovaní cien v Tokiu. Pentawards je jedným z najprestížnejších medzinárodných ocenení vo svete obalov. Víťazné príspevky už po ôsmy rok vyberala porota zložená z...

Celý článok

Pergamen získal zlato a bronz na Pentawards 2014 v Tokiu

Konferencia PIKTO14

Sekcia: Konferencie, workshopy, festivaly

Trvanie: 24. október 2014 - 25. október 2014
24. – 25. októbra sa v Mestskej knižnici mesta Piešťany uskutoční ilustrátorská konferencia. Hlavnou témou tretieho ročníka bude Ilustrovaný svet ulice. Konferencia organizovaná asociáciou ilustrátorov ASIL je určená profesionálom, študentom a laikom, ktorých zaujíma ilustrácia či problematika verejného priestoru. Počas dvoch dní budú môcť zažiť podnetné prednášky...

Celý článok

Konferencia PIKTO14

Modré blue(s)

Sekcia: Výstavy v SR

Trvanie: 16. september 2014 - 10. január 2015
Modrotlač s temperamentom študentov ŠÚV J. Vydru. Výstava Modré Blues(s) predstavuje modrotlač v novom ponímaní. Študenti Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru – oddelenia ručného výtvarného spracúvania textílií pod vedením svojich pedagógov dokazujú, že tradičná technika modrotlače môže ožiť aj v súčasnom dizajne. Mladí umelci vo svojej práci symbolicky citovali...

Celý článok

Modré blue(s)

Kravaty pre spisovateľov

Sekcia: Ďalšie aktivity

Trvanie: 18. október 2014
Ako vznikli kravaty pre spisovateľov. Slovenské centrum dizajnu oslovil organizátor festivalu Dni slovenskej literatúry, Literárne informačné centrum, aby sa inštitúcia zapojila do veľkolepého projektu prezentácie slovenskej literatúry. Našim cieľom bolo vizuálne premostiť literárnu tvorbu s dizajnérskou. K spolupráci sme pozvali dve vysoké školy v...

Celý článok

Kravaty pre spisovateľov