Mladí a úspešní a Nový t(o)var 15!

Sekcia: Aktuálna výstava SATELIT

Trvanie: 11. február 2016 - 11. marec 2016
MLADÍ A ÚSPEŠNÍ / YOUNG AND SUCCESSFUL Príbehy mladého českého dizajnu / The story of young Czech design Kurátorky výstavy: Lenka Kolářová, Lenka Žižková Architektka výstavy: Veronika Pechmanová Výstavou Mladí a úspešní / Príbehy mladého českého dizajnu sa vraciame do začiatkov deväťdesiatych rokov 20. storočia, keď bolo v roku 1990 založené Design centrum České...

Celý článok

Mladí a úspešní a Nový t(o)var 15!

Vážny komediant Jan Meisner

Sekcia: Slovenské múzeum dizajnu aktuálne

Trvanie: 12. február 2016 - 3. apríl 2016
Monografická výstava grafického dizajnéra a ilustrátora, ktorý už v roku 2014 venoval vznikajúcemu Slovenskému múzeu dizajnu prevažnú časť svojej tvorby. Diela boli vytvorené od prvej polovice 60. rokov do súčasnosti a reprezentujú autorov intenzívny záujem o kultúru – knižný dizajn s dôrazom na ilustráciu, tvorbu pre Štúdio S, filmové plagáty, obaly platní, dizajn...

Celý článok

Vážny komediant Jan Meisner

Vypísanie súťaže NCD 2016

12. 1. 2016 | Sekcia: Články NCD 2016

Uzávierka: 29. február 2016
Národná cena za komunikačný dizajn 2016. Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje nový, v poradí už 13. ročník súťaže Národná cena za komunikačný dizajn 2016. Po prvýkrát v histórii súťaže bude táto venovaná výlučne hodnoteniu,...

Celý článok

Vypísanie súťaže NCD 2016

Uchovávanie sveta - Rituál múzea v digitálnom veku

Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 16. december 2015 - 28. február 2016
Výstava v spolupráci s partnermi ukáže možnosti, ako kreatívne využiť digitálne technológie v prostredí múzeí a galérií tak, aby sa zo zreteľa nestratilo to najdôležitejšie – artefakt a zážitok z originálneho exponátu. Výstavný projekt Uchovávanie sveta je v podmienkach SNG nezvyčajný a špecifický, pretože sa nevenuje umeleckohistorickej téme, ale skôr úlohe a...

Celý článok

Uchovávanie sveta - Rituál múzea v digitálnom veku

Cena Josepha Bindera 2016

Sekcia: Info SR a svet

Uzávierka: 29. február 2016
Cena Josepha Bindera 2016 je medzinárodnou súťažou so zameraním na grafický dizajn a ilustráciu. Jej prvý ročník sa konal už v roku 1996 pod gesciou záujmovej organizácie a znalostného centra pre dizajn v Rakúsku ‘designaustria’. Cena nesie meno jedného z najvýznamnejších grafických dizajnérov a ilustrátorov pôsobiacich v Rakúsku v medzivojnovom období, ktorý následne...

Celý článok

Cena Josepha Bindera 2016

Mladý obal 2016

Sekcia: Info SR a svet

Uzávierka: 25. marec 2016
21. ročník medzinárodnej súťaže obalového dizajnu Young Package vyhlásili MODEL v spolupráci s CZECHDESIGN.  Slovenské centrum dizajnu je jedným z partnerov súťaže. Témou tohoto ročníka je Package Unlimited: Obal nemusí skončiť v koši, nájdite mu ďalšiu funkciu. Papierový odpad tvorí zhruba 25% z domového odpadu a nedá sa recyklovať do nekonečna. Táto téma...

Celý článok

Mladý obal 2016