Výzvy a inšpirácie – 20 rokov výstavy Fórum dizajnu

Výzvy a inšpirácie – 20 rokov výstavy Fórum dizajnu

Miesto: pavilón M3, výstavisko Agrokomplex, Nitra, Slovensko


Myšlienka organizovať pravidelné prehliadky nábytkovej tvorby slovenských dizajnérov a škôl vznikla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, konkrétne v rámci VRC (Výskumno-realizačného centra ). Koncept výstavy pripravil  Ivan Čobej , Katarína Hubová a neskôr Adriena Pekárová, ktorá prispela hlavne ideou vydávať tlačené materiály k výstave. K dvadsať ročnému úspechu výstavy prispela aj osobná podpora bývalého riaditeľa  Agrokomplex Nitra Ladislava Švihela,  dlhoročného  bývalého riaditeľa  veľtrhu Nábytok a bývanie a  Ing. Jozefa Jenisa  a tiež Ing. Jarmily Lukáčovej. Po odchode Ivana Čobeja  a Katarína Hubovej z VŠVU  prešlo  Fórum dizajnu do Slovenského centra dizajnu (SCD, 2005), ktoré sa stalo hlavným organizátorom výstavy .
Fórum dizajnu – ako naznačuje názov výstavy, malo byť a aj  bolo platformou pre mladých začínajúcich dizajnérov, budúcich dizajnérov  a najlepšie značky , ktoré   vyrábali kvalitný nábytok a interiérové doplnky. V rámci SCD sa koncepcia výstavy výrazne nemenila – hlavní aktéri zostali, ale výstavy sa tematicky zamerali na jednotlivé druhy interiérových doplnkov. Ďalším prínosom bolo udeľovanie  novej ceny veľtrhu – Cena Fóra dizajnu. Jej hlavným cieľom bolo ich držiteľov motivovať k ďalšej tvorbe, aby ju mohli vystaviť v galérii dizajnu SCD Satelit.
Konkrétne výstava Výzvy a inšpirácie – 20 rokov FD je retrospektívna výstava.  Miešajú sa však staršie práce z 90. rokov so súčasnými a čo je pozitívne obstoja v porovnaní skvele. Spolu vystavuje 68 autorov, 10 značiek, 10 laureátov ceny Fóra Dizajnu, 6 škôl  - 1 stredná odborná umelecká a 5 vysokých škôl zameraných na výučbu dizajnu spolu s 38 študentmi. 
V tomto roku sme sa rozhodli cenu Fóra dizajnu neudeliť, lebo ide viac o retrospektívnu výstavu ako o hľadanie  zaujímavých talentov, študijných odborov, či firiem.
Výstavu Fórum dizajnu 2017 v Nitre navstívilo 82 738 návštevníkov.

Kurátorky výstavy
Katarína Hubová, Adriena Pekárová

Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články Fórum dizajnu 2017