Knižnica

Oznámenie

od 18. 7. – 31. 8. 2016 - prevádzka knižnice od 12,00-16,00 hod., piatky zatvorené

od 5. 9. 2016  - klasické výpožičné hodiny:
P: 13:00 - 17:00 hod.
U: 10:00 - 17:00 hod.
S: 13:00 - 19:00 hod.
Š: 13:00 - 17:00 hod.
P:  zatvorené

PhDr. Anna faklová
vedúca ODIS


Knižnica je predajné miesto publikácií SCD a časopisu DESIGNUM:
cenník predávaných publikácií SCD

 

Kontakt na knihovníčku
Dagmar Hudecová
tel.:  02/ 204 77 313
mob.: +421 918 110 251 
e-mail: kniznica@scd.sk
orientačná mapka - odkaz na Google maps

 

Do študovne časopisov knižnice Slovenského centra dizajnu poskytla bezodplatne regály knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave . Dizajnérske časopisy tak získali nové, funkčné a  kvalitné schránky. Do regálov sa zmestí 60 titulov časopisov, na prednej strane regálu je vystavené aktuálne číslo časopisu a vo vnútri sa dajú archivovať 3 až 4 ročníky titulu časopisu. 

  

Knižnica Slovenského centra dizajnu bola založená v roku 1991. Poskytuje priestor nielen pre požičiavanie profilových publikácií zameraných na dizajn, ale aj pre štúdium v študovni knižnice, ktorá disponuje počítačmi pripojenými na internet a 54 časopismi v rôznych jazykoch.

Knižnica Slovenského centra dizajnu - obrázok 2

Zloženie knižničného fondu
Knižničný fond obsahuje nasledujúce typy dokumentov:

 • encyklopédie,
 • monografie,
 • obrazové publikácie,
 • príručky,
 • prehľady,
 • slovníky,
 • tabuľky,
 • učebnice,
 • periodiká (domáce i zahraničné odborné časopisy),
 • katalógy výstav,
 • informačné spravodaje,
 • firemné adresáre,
 • cédečká.

 Služby knižnice

Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne sa môžu poskytovať za úhradu.

Základné služby:

 • Absenčné a prezenčné výpožičné služby
 • Predlžovanie výpožičnej lehoty tzv. prolongácia
 • Poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií

Špeciálne služby:

 • Rezervovanie požadovaných dokumentov
 • Písomne spracované bibliografie a rešerše
 • Sprístupňovanie elektronických programov a databáz na CD
 • Medziknižničné výpožičné služby
 • Prístup k internetu
 • Reprografické služby

Knižnica diferencuje svoje služby na základe kategorizácie používateľov podľa veku, prípadne vzdelania a profesijného zamerania.


Kategórie používateľov knižnice

 • zamestnanci SCD,
 • vedeckí pracovníci,
 • dizajnéri,
 • študenti technických, umeleckých, filozofických a ekonomických VŠ,
 • študenti stredných odborných škôl,
 • iní.


Profil knižnice

 • dizajn,
 • dejiny umenia,
 • remeslo,
 • architektúra.


Fond knižnice tvoria knihy, periodiká a špeciálne dokumenty

 • Knihy - encyklopédie, monografie, obrazové publikácie, príručky, prehľady, slovníky, tabuľky, učebnice, katalógy výstav, informačné spravodaje, firemné adresáre
 • Periodiká - 54 domácich i zahraničných titulov
 • CD
 • Databázy na CD

 

Cenník služieb a poplatkov

Neplatené služby knižnice:

 1. Základné služby – absenčné a prezenčné výpožičné služby, predlžovanie výpožičnej lehoty, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií,
 2. Špeciálne služby:  rezervovanie požadovaných dokumentov, prístup na internet pre študijné účely + on-line katalóg knižnice. Používateľ nesmie meniť konfiguráciu PC,a vyvíjať činnosť, ktorá by ostatným používateľom prekážala v používaní siete. Nesmie používať prinesený softvér, ani kopírovať programy.
 3. Internet sa používa na študijné účely. Prezeranie stránok, ktoré sú v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi (fašistická, rasistická, pornografická oblasť a pod.) sa považuje za hrubé porušenie knižničného a výpožičného poriadku v zmysle čl. 4/c

Platené služby - cenník:

Zápisné:

 • Študenti SŠ, VŠ, interní doktorandi 2.- €
 • Zamestnaní, externí študenti, doktorandi 4.- €
 • Dôchodcovia 0.- €


Duplikát čitateľského preukazu:

 • Prvý duplikát 3 €
 • Druhý duplikát 7 €


Upomienky:

 • 1. upomienka po 1 mesiaci 1.- €
 • 2. upomienka 3.- €
 • 3. upomienka 5.- €


Reprografické služby:

 • kopírovanie A4 jednostranne 0,10.- €
 • kopírovanie A4 obojstranne 0,15.-  €
 • skenovanie - zdarma


V Bratislave 18. 11. 2013

 

Knižničný a výpožicný poriadok Knižnice SCD

ikonka PDF knižničný a výpožicný poriadok Knižnice SCD a cenník služieb a poplatkov (PDF, 348 kB)