Predplatné časopisu

Vážení čitatelia,
výška ročného predplatného časopisu Designum na rok 2017 je pre Slovensko 12€ a do zahraničia 15€.  
Cena jedného čísla časopisu v predaji bude 3,40€.

Úhradu za rok 2017 môžete už odteraz realizovať bezhotovostným bankovým prevodom na 
banka: Štátna pokladnica
číslo bankového účtu:  7000070238/8180  
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol 12342017 (pre rok 2017)
účel platby: Designum 2017

Pre identifikáciu platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z vášho účtu je nevyhnutné, aby ste nám zaslali  informáciu o uskutočnení úhrady na marketing@scd.sk
Údaje musia obsahovať číslo účtu a presnú adresu, na ktorú žiadate časopis doručovať.

Ako si časopis predplatiť?
Je to jednoduché:
Predplatitelia  SR
Predplatitelia zo zahraničia (vrátane ČR)

Na http://www.sdc.sk/?archiv-designum sme sprístupnili v PDF formáte vydania časopisu Designum po rok 2010. Každý predplatiteľ (fyzická osoba) ako bonus získava ročný členský preukaz do špecializovanej Knižnice SCD zadarmo. V rámci ročného členského tu máte možnosť vypožičať si publikácie a časopisy z rozsiahleho knižničného fondu zameraného na oblasť dizajnu, umenia a architektúry, ako aj možnosť využitia odborných knižničných služieb.
Viac: http://www.scd.sk/?zakladne-informacie-designum

Kontakty:
tel.: 02/ 204 77 319 - redakcia
e-mail: marketing@scd.sk