Publikácie na predaj

Slovenské centrum dizajnu (SCD) je odbornou inštitúciou pre systematickú podporu dizajnu na Slovensku. Túto podporu napĺňa aj svojimi edičnými aktivitami - vydávaním časopisu Designum a vydávaním publikácií o dizajne a tiež poskytovaním služieb špecializovanej knižnice  SCD zameranej na dizajn.

 

Publikácie vydané SCD - na predaj

Cena

 Farebná šeď - Buntes Grau  Farebná šeď - Buntes Grau (katalóg k výstave)

6,00 €

K dejinám dizajnu na Slovensku  K dejinám dizajnu na Slovensku

11,50 €

Ľ. Longauer: O sebe a o svojej práci

9,00 €

Z. Kolesár: Nové kapitoly z dejín dizajnu

9,00 €

Dizajn na Slovensku 1990 – 2005 K. Hubová, A. Pekárová Dizajn na Slovensku 1990-2005

5,00 €

 

Ponúkané publikácie si môžete zakúpiť osobne na predajných miestach


alebo aj objednať:

  • telefonicky na marketingu SCD na čísle +421 2 204 77 318
  • zaslaním zoznamu požadovaných titulov na mailovú adresu marketing@scd.sk , alebo na poštovú adresu Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, P.O.BOX 131, 814 99 Bratislava

Na základe prijatej objednávky vám pošleme pokyny na úhradu konečnej sumy, ku ktorej sa priráta paušálna suma 1,50 eur za balné a poštovné. Objednané publikácie posielame až po uhradení celkovej sumy a jej pripísaní na náš bankový účet (predaj nerealizujeme formou dobierky).

Kontakt
+ 421 2 204 77 318 - marketing
marketing@scd.sk