Základné informácie SATELIT

SATELIT, galéria SCD
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava
Otváracie hodiny: 13:00 - 18:00, okrem pondelka
Vstup voľný

SATELIT, galéria SCD  je predovšetkým výstavný priestor na prezentáciu dizajnu pre grafický, priemyselný a autorský dizajn, ale aj kontaktný bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Program Satelitu počíta s výstavami, ktoré budú zoznamovať s aktuálnou tvorbou a produkciou, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia, ale priestor dostanú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty.
Aktuálna výstava


SATELIT je aj predajné miesto publikácií SCD a časopisu DESIGNUM
cenník predávaných publikácií SCD

Workshopy v Satelite
Aktivity pre školy
V Satelite ponúkame výtvarné workshopy pre základné a stredné školy, škôlky a organizované skupiny. Workshopy vždy nadväzujú na aktuálnu výstavu. Aktivita pozostáva z dvoch častí. Teoretickej, deťom sa v krátkosti predstaví výstava a praktickej, kde vďaka hmatateľnej skúsenosti hlbšie preniknú do danej témy. Cieľom workshopov je podporiť aktívne vnímanie dizajnérskych výstav a rozvíjať priateľský vzťah k umeniu a dizajnu.

Satelit, Hurbanove kasárne, BratislavaSATELIT - mapka

SATELIT, galéria SCD:
projektová manažérka Mgr. Helena VELIČOVÁ
tel.: +421 918 110 247, e-mail: satelit@scd.sk

Hurbanove kasárne , budova sídla SATELIT-u

 

SATELIT najdete aj na http://slovakia.travel/satelit-galeria-dizajnu-scd

 

Partner galérie SATELIT: 
Pilsner Urqell

Hlavný mediálny partner
Designum

Mediálni partneri:
RTVS, Rádio_FM, Designby, Citylife, Artplan, Kam do mesta, BKIS, Obchodná ulica

 
  FB