SMD - základné informácie

Sídlo
Slovenské múzeum dizajnu
Hurbanové kasárne,
Kollárovo nám. 10 ,
Bratislava

 

Satelit, Hurbanove kasárne, BratislavaSATELIT - mapka

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave zriadilo ako svoju súčasť Slovenské múzeum dizajnu 31. 12. 2013, no snahy o vybudovanie zbierok, výskumné aktivity SCD a jeho spolupracovníkov siahajú hlbšie do minulosti. Múzeum sa hlási k tradícii prvých pokusov o založenie umeleckopriemyselného múzea v Bratislave na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia. 
Od 18. augusta 2014 je Slovenské múzeum dizajnu zapísané v Registri múzeí a galérií SR.
Slovenské múzeum dizajnu sa špecializuje na zbieranie, prezentáciu a výskum všetkých foriem dizajnu (grafický dizajn so záberom na všetky jeho druhy – typografia a tvorba písma, informačný a propagačný dizajn, obalový dizajn, atď.; priemyselný dizajn s komplexným záberom na dizajn nábytku a interiérových doplnkov, prístrojov, strojov, dopravných prostriedkov, odevný a textilný dizajn, atď.; multimediálny dizajn) a vybraných oblastí úžitkového umenia, architektúry a súvisiacich disciplín, vrátane prienikov s voľnou výtvarnou tvorbou (úžitkové umenie – keramika, sklo), architektonický dizajn (dizajn interiéru, stavebný dizajn, výstavnícky dizajn, dizajn architektonických prvkov, atď.), fotografia, voľné umenie a nové médiá súvisiace s hlavnými fondmi múzea.

Od začiatku existencie múzea sa tím spolupracovníkov snaží zabezpečiť všetky úlohy, ktoré má múzeum plniť podľa medzinárodných štandardov, aby sa zaradilo medzi relevantných partnerov podobne orientovaných múzeí vo svete a reprezentatívne inštitúcie v domácom prostredí. Okrem základných zbierkotvorných, výskumných a publikačných aktivít zameraných na zachovanie a ochranu kultúrneho dedičstva a vytváranie kultúrnej identity, sú to aj úlohy prezentácie zbierok súčasnému publiku a vzdelávanie všetkých typov verejnosti.

 

Kontakty:
vedúci oddelenia,
kurátor a kustód zbierok Mgr. art. Maroš SCHMIDT
tel.: +421 903 263 294, e-mail: maros.schmidt@scd.sk
dokumentátorka a kurátorka Mgr. Katarína HUBOVÁ
tel.: 0907 744 852, e-mail: katarina.hubova@scd.sk
kurátorka a kustódka zbierok Mgr. Zuzana ŠIDLÍKOVÁ, PhD.
tel.: +421 918 110 249, e-mail: zuzana.sidlikova@scd.sk
dokumentátorka a kurátorka Mgr. Lívia PEMČÁKOVÁ
tel.: +421 907 549 510, e-mail: livia.pemcakova@scd.sk
dokumentátorka a kurátorka Mgr. Simona BÉREŠOVÁ
e-mail: simona.beresova@scd.sk

 

Partner galérie Podkrovie SMD 
Pilsner Urqell

Hlavný mediálny partner
Designum

Mediálni partneri:
RTVS, Rádio_FM, Designby, Citylife, Artplan, Kam do mesta, BKIS, Obchodná ulica

 
  FB event

Slovenské múzeum dizajnu (15.9.2014) spustilo svoju facebookovú stránku: https://www.facebook.com/muzeumdizajnu   Facebook