Meeting Point

Sekcia: Výstavy

Trvanie: 15. december 2016 - 22. január 2017
Výstava Meeting Point /Výber z Medzinárodných sklárskych sympózií RONA 1994- 2014/ v Satelite, galérii dizajnu SDC, predstavuje umelecké a dizajnérske diela, ktoré vznikli počas medzinárodných sklárskych sympózií v sklárni Rona v Lednických Rovniach. Za 20 rokov trvania sa na sympóziách zúčastnilo viac ako 80 umelcov z 23 krajín sveta. Výstava prezentuje výber...

Celý článok

Meeting Point

Art Duel

Sekcia: Výstavy

Trvanie: 10. december 2016 - 18. december 2016
Výstava a súťaž Art Duel a prednáška Daniela Radochu sa konajú v spolupráci so vzdelávacím centrom Edufactory by Pixel Federation, s ktorým Slovenské centrum dizajnu v októbri odštartovalo pilotný projekt školy vývoja hier Skill Drill. Na sobotný program - 10. 12. 2016 od 17-tej v galérii Satelit je ...

Celý článok

Art Duel

Jakub Berdych Karpelis: Qubus

Fotogaléria | Sekcia: Akcie

Trvanie: 15. november 2016
Ateliér Sklo Vysokej školy výtvarných umení a Slovenské centrum dizajnu Vás srdečne pozývajú na prednášku Jakuba Berdycha, ktorý predstaví tvorbu štúdia Qubus Design studio. "V roce 2002 otevírá Jakub Berdych design shop s názvem Qubus a myšlenkou vytvořit nestandardní místo, prezentující především současný český a konceptuální design světových jmen a značek. Ve...

Celý článok

Jakub Berdych Karpelis: Qubus

Cena profesora Jindřicha Halabalu

Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 9. november 2016 - 27. november 2016
Cena profesora Jindřicha Halabalu je každoročne udeľovaná študentom vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike alebo v inej krajine Európskej únie za najlepšie semestrálne projekty v oblasti dizajnu nábytku a interiéru. V tomto roku sa uskutoční už 12. ročník tejto medzinárodnej súťaže študentských prác, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia...

Celý článok

Cena profesora Jindřicha Halabalu

Výzva MK SR pre kultúrny a kreatívny priemysel

Sekcia: Info SR a svet

Uzávierka: 28. február 2017
Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzva bude otvorená do 28. februára 2017 a žiadatelia budú môcť na realizáciu svojich projektov získať...

Celý článok

Výzva MK SR pre kultúrny a kreatívny priemysel

Výsledky súťaže Národní cena za studentský design 2016

Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 11. november 2016
Národní cena za studentský design oslávila tento rok 26. výročie. Od roku 2012 sa súťaž stala medzinárodnou a ďalšia zmena nastala v roku 2014, kedy sa rozdelila na dve časti - na odbory patriace pod oblasť vizuálnej komunikácie a oblasť produktového dizajnu. Tento rok sa súťažilo v odboroch vizuálnej komunikácie. Do súťaže sa celkovo prihlásilo 120 autorov z 10...

Celý článok

Výsledky súťaže Národní cena za studentský design 2016