Mladý obal - Open & Play

Sekcia: Info SR a svet

Uzávierka: 25. marec 2017
Spoločnosť Model Obaly, a. s. v spolupráci so združením CZECHDESIGN vyhlasujú 22. ročník medzinárodnej súťaže obalového dizajnu Mladý obal. Témou súťaže pre rok 2017 je Open & Play s podtitulom "Obal ako hra". Súťaž je určená študentom, mladým dizajnérom do 30 rokov. Je rozdelená do dvoch kategórií: do prvej môžu svoje diela prihlasovať študenti vysokých a vyšších...

Celý článok

Mladý obal - Open & Play

Prednáška prof. Karla Claussa Dietela

Sekcia: SMD aktuálne

Trvanie: 23. február 2017
Sprievodným programom výstavy Farebná šeď – Buntes Grau je prednáška prof. Karla Claussa Dietela. Pre bratislavské publikum si Dietel pripravil prednášku o svojej tvorbe automobilového dizajnéra.  Karl Clauss Dietel (1934, Reichenhain) je považovaný za najvýznamnejšieho dizajnéra z bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Svedčí o tom aj Cena...

Celý článok

Prednáška prof. Karla Claussa Dietela

A' Design Award & Competition 2016-2017

Sekcia: Info SR a svet

Uzávierka: 28. február 2017
A' Design Award & Competition je jednou z najväčších každoročne sa konajúcich medzinárodných súťaží dizajnu. Je organizovaná v celom spektre všetkých dizajnových kategórií a všetky ocenené práce získajú širokú publicitu v tlači a ostatných médiách. Súťaže sa môžu zúčastniť dizajnéri z celého sveta so svojimi projektmi a realizovanými...

Celý článok

A' Design Award & Competition 2016-2017

Jumpthegap Roca International Design Contest

Sekcia: Info SR a svet

Uzávierka: 15. marec 2017
Medzinárodnú súťaž Jumpthegap Roca International Design Contest organizuje spoločnosť Roca od roku 2004 v spolupráci s Barcelona Centre de Disseny.  Jej cieľom je hľadať nové, inovatívne a ekologické koncepcie kúpeľňového priestoru. Siedmy ročník jumpthegap je zameraný na kreatívnych ľudí, ktorí sa dokážu preniesť do budúcnosti, pričom za jednu zo zásad tvorby...

Celý článok

Jumpthegap Roca International Design Contest

Komentovaná prehliadka Dialógy SK a Hľadanie krásy

Sekcia: Akcie

Trvanie: 1. marec 2017
V stredu 1. marca o 17,30 hod. výstavami Dialógy SK a Hľadanie krásy prevedú spoločne kurátorky, autorky i autori. Dialógy SK predstavia kurátorky Katarína Hubová, Adriena Pekárová spolu s vystavujúcimi autormi a výstavou Hľadanie krásy vás...

Celý článok

Komentovaná prehliadka Dialógy SK a Hľadanie krásy

Štipendium Radislava Matuštíka 2017

Sekcia: Info SR a svet

Uzávierka: 15. marec 2017
Galéria mesta Bratislavy vyhlasuje už 14. ročník Štipendia Radislava Matuštíka. Je to každoročný projekt, ktorého cieľom je podpora mladých kurátorov a získanie kurátorskej praxe v galérii. Projekt je určený pre študentov bakalárskeho i magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl a tiež pre interných doktorantov i absolventov do...

Celý článok

Štipendium Radislava Matuštíka 2017